Truyện Hot

I'm a Middle-Aged Man Who Got My Adventurer License Revoked
1,152,732 0 0

Ta Có Một Sơn Trại
1,074,553 0 0

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
1,178,707 0 0

Chư Thiên Ký
763,488 0 0

Tensai Ouji No Akaji Kokka Saisei Jutsu - Souda, Baikoku Shiyou
1,282,702 0 0

Thẻ Đăng Nhập Phong Ấn Siêu Cấp
630,222 0 0

Câu Lạc Bộ Trường Sinh
967,009 0 0

SIÊU TÂM LINH GIẢ
1,216,744 0 0

Yêu Thần Ký
1,169,200 0 0

Thiên Đạo Đồ Thư Quán
780,584 0 1

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
1,400,031 0 0

Chung Cực Đấu La
715,483 0 0

Thần Sủng Tiến Hóa
524,514 0 0

Tuyệt Thế Võ Công
568,715 0 1

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký
608,028 0 1

Trên Người Ta Có Một Con Rồng
1,361,274 0 0

Quái Thú Với Hoa
732,658 0 0

Ôi! Nàng Hầu Gái Của Tôi
635,940 0 0

Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi
860,234 0 0