Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
  • Xếp hạng: 0 -
  • 0 Lượt đánh giá

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương