Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Một cái, hai… Mười vạn chiếc. Hàng tỉ chiếc... Trong tinh không có hàng tỉ Cương Thiết quân đoàn, sẽ lấy tên “Thiên Tài” mà quét ngang vũ trụ.

Phương Minh Ngụy ngoài ý muốn chiếm được Tử Linh truyền thừa, bằng vào việc vận dụng linh hồn mà từng bước biến cường, hơn nữa trở thành người siêu cấp nắm giữ các hạng kỹ năng...

 

(Nguồn: ST)

(Xem thêm)
Chuyện hay